Výroba alebo rast.

Často sa stretávame s pojmom vyjadrujúcim, že určitý priestor, v ktorom sa ocitneme slúži špeciálnemu účelu, a tým je výroba výrobkov z rôznych materiálov. Naše výrobky však majú omnoho širšie využitie aj napriek tomu, že sa im prisudzuje rýdzo dielenský charakter. Je možné ich využiť nie len na výrobu ale tiež na podporu rastu a to sú okamžiky, kedy spojujeme živé s neživým. Náš pracovný stôl… More →